Ludzie

ludzie

Człowiek jest cały czas istotą nie poznaną – dla fotografujących również …